CSM Projecten
Home
Curriculum Vitae
Relaties
Goede doelen
Contact
Voor het managen van uw (ICT) projecten
Klanten
Business Partners
Klanten

AEGON wil het keurmerk klantgericht verzekeren behalen. Het keurmerk klantgericht verzekeren richt zich op de service, die verzekeraars aan hun klanten bieden en niet zozeer op de kwaliteit van de producten van deze verzekeraars. CSM Projecten heeft AEGON hierbij geholpen door dit project op te zetten. Hiervoor is een projectplan (PID) geschreven en is het project vervolgens aangestuurd. Voor AEGON is een analyse gemaakt van het bestaande niveau bij AEGON en het door de norm gevraagde niveau. Voor het project zijn 16 deelprojecten gedefinieerd om aan norm te gaan voldoen. Deze 16 teams zijn aangestuurd om de voorbereidingen voor de beoordeling van de stichting toetsing verzekeraars voor te bereiden. Ook heeft CSM Projecten geholpen bij het schrijven van het kwaliteitsbeleid, dat de basis is voor verdere verbeteringen van de dienstverlening aan de klanten van AEGON.


De afdeling CCP (centraal coördinatiepunt) van de GGD in de gemeente Den Haag houdt zich bezig met de hulpverlening aan dak- en thuislozen. Hierbij werkt het CCP samen met verschillende ketenpartners, die zich bezig houden met de daadwerkelijke hulpverlening. De nieuwe versie van de applicatie Trace, die deze hulpverlening ondersteunt, betreft het uitbreiden van de functionaliteit, de technische migratie van de applicatie naar een nieuwe database en de implementatie van de applicatie in de CCP organisatie. CSM Projecten was verantwoordelijk voor het managen van het project dat deze applicatie in de organisatie heeft geïmplementeerd.


 

 

HomeCurriculum VitaeRelatiesGoede doelenContact